ACC Control giám định hàng hóa cho công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật

Từ ngày 30/6 đến 8/7/2020, công ty ACC Control đã thực hiện chứng thư thẩm định các hạng mục, hàng hóa của công ty cổ phần tiên tiến Việt Nhật: Phế liệu... Read more »

Công ty ACC Control giám định hàng hóa trên tàu theo yêu cầu của công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Trong thời gian qua, công ty ACC Control đã thực hiện chứng thư thẩm định các hạng mục, hàng hóa của các công ty: Thẩm định hàng hóa của công ty cổ... Read more »

Giới thiệu Công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương- ACC Control

Công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương có địa chỉ tại số 70 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Mr Phạm Văn Ngọc-... Read more »

Điểm sáng Công ty Giám định ACC Control

Công ty Giám định ACC Control có địa chỉ tại số 70 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Theo ông Phạm Văn Ngọc- Giám đốc Công ty: ACC... Read more »