Chủ tịch ACC Control tham dự hội nghị giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng

Ngày 12/9/2023, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, số 66 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng; Chủ tịch ACC Control đã tham dự hội nghị giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng.

Thành phần Đoàn: Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban, Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Ông Ngô Minh Tuấn, Phó trưởng ban, Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Bà Phạm Tố Uyên, Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Bà Tô Thu Trang, Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Ông Nguyễn Thái Minh Nhật, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Một số nội dung trao đổi: Tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua, đặc biệt giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19 (thuận lợi, khó khăn,…); Những bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số vấn đề cụ thể như: Khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Khó khăn, vướng mắc trong các quy định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như thuế; hải quan; quản lý, kiểm tra chuyên ngành; bảo hiểm xã hội; Bất cập pháp lý trong thủ tục đầu tư và thực hiện dự án đầu tư; Tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; Những khó khăn, vướng mắc khác. Đề xuất, kiến nghị.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri