Chủ tịch ACC Control tham dự hội nghị giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng

Ngày 12/9/2023, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, số 66 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng; Chủ tịch ACC Control đã tham dự hội nghị... Read more »