Chủ tịch ACC control tham dự Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 9/9/2022 tại hội trường Sở Khoa học và Cồng nghệ thành phố, số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng; Chủ tịch ACC control đã tham dự hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng. Tham dự có đại diện các Sở, ban, ngành, các tổ chức Hiệp hội trong thành phố, các doanh nghiệp đồng hành.

Sau bài phát biểu khai mạc của Ban tổ chức, Hội thảo đã nghe phát biểu đề dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; Nghe các tham luận của: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng; Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ; Tham luận của các diễn giả đến từ các doanh nghiệp đồng hành. Phần hỏi đáp, đại biểu khách mời đã đặt ra những câu hỏi để diễn giả trả lời.

Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng, đã mang lại những hàm lượng khoa học ý nghĩa giá trị ứng dụng ngay vào thực tiễn trong hoạt động của các đơn vị và doanh nghiệp. Hội thảo đã thu được kết quả tốt đẹp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri