Chủ tịch ACC control tham dự Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 9/9/2022 tại hội trường Sở Khoa học và Cồng nghệ thành phố, số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng; Chủ tịch ACC control đã tham dự hội thảo khoa học, công... Read more »

VP HH Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa HP thăm và làm việc với Công ty Giám định ACC Control

Ngày 6/9/2022, VP Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng đã có lịch thăm và làm việc với Công ty Giám định ACC Control có địa chỉ tại số... Read more »

Chủ tịch ACC Control tham dự Hội nghị Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng

Ngày 31/8/2022, tại hội trường Công ty CPTM Anh Trang trên đường 5 mới; Chủ tịch ACC Control đã tham dự hội nghị Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng kỷ niệm... Read more »