Sớm đầu mùa đông tại Trụ sở ACC Control Hải Phòng

Ngày 9/11/2021, tại Trụ sở ACC Control Hải Phòng, số 70 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa ông Phạm Văn Ngọc- Chủ tịch ACC Control Hải Phòng với các CB CNV và CTV đi tiêm mũi 2 phòng chống covid-19. ACC Control tức Công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương có ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hải, hàng hóa nội địa, các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn chuyển giao công nghệ. Dịch vụ đào tạo và tư vấn nghề giám định, dịch vụ khai báo thủ tục hải quan, các dịch vụ giám định theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ kiểm kiện hàng hóa. Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu gồm tình trạng, số lượng, chất lượng, giám định hàng hải về mớn nước tàu biển, mớn nước sàlan, hàng tổn thất, hàng trong container, hàng thông quan Hải quan, hàng kiểm tra nhà nước, nhận thẩm định giá trị tài sản hàng hóa, tài sản bất động sản. Việc tiêm đầy đủ 2 mũi phòng chống covid cho CB CNV và CTV là hết sức cần thiết và ý nghĩa.

MT

Bài viết khác

Tác giả: acc