Tư Vấn Môi Giới Đầu Tư, Hải Quan, Thủ tục xin cấp C/O, bảo hiểm hàng hóa

ACC Control cung ứng các dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp như:

  • Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn thủ tục mua, thuê đất, thuê nhà xưởng, tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, số lượng hàng hoá, dịch vụ tìm và liên hệ với đối tác cho các nhà đầu tư.
  • Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan cho nhà đầu tư hoặc làm dịch vụ trọn gói cho nhà đầu tư.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp sản xuất hàng hoá tại Việt Nam xin cấp chứng nhận xuất xứ Việt Nam nhằm giúp đối tác nhập khẩu được hưởng thuế xuất ưu đãi dành cho hàng hoá có xuất xứ Việt Nam.

ACC

Bài viết khác

Tác giả: acc