DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU, KHAI THUÊ HẢI QUAN, XIN GIẤY PHÉP

Công ty cổ phần giám định ACC Control thay mặt các công ty thực hiện các nghiệp vụ:

 Nhận làm bộ chứng từ, khai báo hải quan (bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, đầu tư nộp thuế, tạm nhập – tái xuất, gia công, sxxk, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…vv).

– Thủ tục hải quan trọn gói đối với hàng Gia công (từ khâu lập hợp đồng gia công, lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ tờ khai xuất khẩu, lập hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công và thực hiện khai báo dữ liệu điện tử đến cơ quan hải quan).

– Thủ tục hải quan trọn gói đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu (từ A – Z).

– Thủ tục hải quan trọn gói cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất.

– Đặc biệt nhận làm thủ tục xin cấp danh mục máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nhập khẩu miễn thuế, xin xác nhận dây truyền thiết bị đồng bộ cho tất cả các dự án đầu tư.

– Thay mặt doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử, truyền dữ liệu đến cơ quan hải quan.

ACC

Bài viết khác

Tác giả: acc