Công ty ACC Control giám định hàng hóa trên tàu theo yêu cầu của công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Trong thời gian qua, công ty ACC Control đã thực hiện chứng thư thẩm định các hạng mục, hàng hóa của các công ty:

Thẩm định hàng hóa của công ty cổ phần cảng Đoạn Xá (ngày 23/7/2021 và các ngày tiếp theo):

  • Kiện thiết bị, bó thép chữ H, tấm thép cán nóng.
  • Tấm thép và thép cuộn

Một số hình ảnh về tình trạng sắp xếp, chằng buộc và chèn lót các kiện hàng

      Kết quả thẩm định ACC Control là căn cứ pháp lí cho công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá xác định được khối lượng hàng hóa nguyên trạng, hàng hóa hư hỏng giảm chất lượng giúp cho công ty định giá được giá trị hiện trạng hàng hóa của mình.

ACC

Bài viết khác

Tác giả: acc