ACC Control giám định hàng hóa cho công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật

Từ ngày 30/6 đến 8/7/2020, công ty ACC Control đã thực hiện chứng thư thẩm định các hạng mục, hàng hóa của công ty cổ phần tiên tiến Việt Nhật:

  • Phế liệu thép với số lượng lớn.

Tình trạng thép phế liệu trên các ô tàu số 2 và số 3

ACC Control đã tiến hành chứng thư thẩm định thông báo cho khách hàng và các cơ quan tổ chức có liên quan về quy trình thẩm định về tình trạng hàng hóa hiện trạng, tổng hợp chi tiết nguyên trạng hàng hóa tại thời điểm thẩm định. Từ đó, khách hàng làm căn cứ để xác định định tổn thất, mất mát, hư hỏng hàng hóa.

ACC

Bài viết khác

Tác giả: acc